ActuacionsMB-10067.F1-L1 Reordenació accessos C-243c

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 15-07-2019


TÍTOL OBRA: REORDENACIÓ ACCESSOS C-243c. ULLASTRELL

CLAU: OP. MB-10067.F1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de reordenació dels accessos a la C-243c PK 8+660 (Accés a Ca n'Amat), i millora de senyalització i ferm del PK 0 al12+800. Tram: Martorell - Terrassa.

Lot 1 Obra civil. Clau:MB-10067.F1-L1

DESCRIPCIÓ: Millora de l'accés actual del PK 8 660 de la carretera C-243c, al nucli de Ca n'Amat (T.M. d'Ullastrell), i altres actuacions en matèria de Seguretat Viària a la C-243c, entre els municipis de Martorell i Terrassa.

S'estructura: 1r.- Millora de la intersecció a Ca n'Amat ampliant la plataforma al llarg d'uns 400 m, 2n.- Millora de la intersecció amb la carretera B-151 disposant millors condicions de visibilitat. 3r.- Millores en el ferm, mitjançant l'estesa de microaglomerat amb mescla tancada, de manera puntual en sis corbes de radi petit.

MUNICIPIS: ULLASTRELL

INVERSIÓ: 590.639,99 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Ingeniería, Gestión y Consultoría Barcelona, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges