ActuacionsMB-16026-L2 Passarel·les als pk 57 i 58 a la C-35

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-09-2019


TÍTOL OBRA: Passarel·les PK 57 i 58.C-35 Sant Celoni

CLAU: OP. MB-16026-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Millora local. Ponts i estructures. Passarel·la per a vianants sobre la carretera C-35 entre el PK 57+000 i el 58+000. Tram: Sant Celoni.

Lot 2 passarel·la adossada al pont de la riera de Pertegàs.

DESCRIPCIÓ: Es tracta de d'ampliar el pont sobre la riera de Pertegàs, situat al PK 57 300 de la carretera C-35 a Sant Celoni. Aquesta ampliació es mitjançant un voladiu de 2,38 m de formigó aramat lligat a unes costelles executades sobre pròpia estructura. Al mateix temps s'aprofita per actualitzar el sitema de contenció d'aquest pont.

MUNICIPIS: SANT CELONI

INVERSIÓ: 327.284,29 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Aglomerats Girona, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Esencat Fractal, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges