ActuacionsMC-13016.2-L2 Millora Senyalització orientació 1a Fase

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 23-10-2019


TÍTOL OBRA: Millora Senyalització orientació 1a Fase

CLAU: OP. MC-13016.2-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora de la senyalització d'orientació a Catalunya 1era Fase. Xarxa gestionada per la Generalitat de Catalunya. Resta de Territori.

Lot 2 resta de comarques centrals. Clau:MC-13016.2-L2

DESCRIPCIÓ: L’objecte del projecte constructiu, millora de la senyalització d’orientació a Catalunya. Xarxa gestionada per la Generalitat de Catalunya. Resta de territori, és definir i valorar les obres necessàries per dur a terme l’adequació de la senyalització d’orientació de les comarques centrals, seguint els criteris del Pla Director de Senyalització d’Orientació de Catalunya i el Manual de Senyalització Interurbana i Urbana d’Orientació.

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 681.888,97 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Segusenyal, SL & Voltes, SLU (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: Piñol Sanjaume, SL-Most Enginyers, SL UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Segurinco, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges