ActuacionsBSV-14291-L1 Residència Gent Gran i Centre Dia La Mercè

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 06-03-2019


TÍTOL OBRA: RGG I CD LA MERCÈ TARRAGONA

CLAU: OP. BSV-14291-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de rehabilitació i reforç estructural de lesplantes 1 a 4 de la residència i centre de dia per a gent gran La Mercè a Tarragona.

Lot 1 Treballs generals. Clau: BSV-14291-L1

DESCRIPCIÓ: L’objecte de l'obra és la reforma funcional i reparació puntual de l’estructura de les plantes 1 a 4 de la residència de gent gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona. L’objectiu és que aquestes quatre plantes formin part de la mateixa residència que ja funciona actualment. Això implica també dins del projecte, la adequació i reforma puntual de les plantes 5 i 6, per tal de permetre la connexió tècnica interna des de la planta 1 a la planta 6, mitjançant un nou ascensor muntacàrregues.

MUNICIPIS: TARRAGONA

INVERSIÓ: 3.474.033,42 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: JOSE PÉREZ BOTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo