ActuacionsPAL-16214-L1 Escola Ramon Faus Esteve

Obra EN EXECUCIÓ


TÍTOL OBRA: Escola Ramon Faus Esteve Guissona

CLAU: OP. PAL-16214-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'Ampliació a 2,5 L a l'Escola Ramón Faus i Esteve a Guissona.

Lot 1 Enderrocs, Fonamentació, Excavacions terreny, Estructura. Clau: PAL-16214-L1 


DESCRIPCIÓ: Ampliació d’un centre educatiu de primària incorporant un total de 5 aules grup noves, serveis associats, accessos i connexions a l’edifici i urbanització existent, amb una superfície construïda d’ampliació en una sola planta de 460,67 m2. Les obres corresponen al Lot 2 inclouen l'envolupant exterior, la compartimentació i les instal·lacions.

MUNICIPIS: GUISSONA

INVERSIÓ: 0,00 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: MJ Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: UTE CASELLAS, FERRANDO, PUIG GARCIA-ESCOLA GUISSONA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: E3 Solinteg, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges