ActuacionsPNC-09359.A-L1 Nova construcció Escola Agnès

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 24-04-2019


TÍTOL OBRA: ESCOLA AGNÈS. SITGES

CLAU: OP. PNC-09359.A-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nova construcció Escola Agnès de Sitges, 1 línia. Lot 1 nova construcció edifici i urbanització. Clau: PNC-09359.A-L1

DESCRIPCIÓ: La nova escola es situa en el barri Quint Mar de Sitges. Amb la localització del nou centre es donarà cobertura a les necessitats de places docents a la zona Est del municipi, incloent a més de Quint Mar, el barris de la Llevantina, Cases Noves i Plans d'Aiguadolç. L'escola comptarà amb un edifici de primària, a continuació del qual es situa el gimnàs i els vestidors directament relacionats amb la pista poliesportiva, i un edifici d’infantil i el bloc de serveis –menjador, cuina i instal·lacions- així com el pati de joc d’infantil.

MUNICIPIS: SITGES

INVERSIÓ: 3.288.266,55 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Deco, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Nogué-Onzain-López Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Integral Archiconsult, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges