ActuacionsML-15043-L1 Ordenació de cruïlla C-12

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 04-03-2020


TÍTOL OBRA: Ordenació de cruïlla C-12, Corbins

CLAU: OP. ML-15043-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ordenació de cruïlla a la carretera C-12, PK147+710. Tram: Corbins. Lot 1 Obra Civil. Clau: ML-15043-L1

DESCRIPCIÓ: Les obres es realitzaran prop de l'escola Alba, situada al marge esquerra de la carretera C-12 direcció Balaguer, un cop passat l'enllaç de connexió de la carretera C-12 amb l'Autovia del nord-est A-2. L'obra consisteix en evitar el creuament de vehicles a la carretera C-12 al PK 147 710, eliminant la rotonda partida existent i construint a la carretera C-12 un pas inferior mitjançant un calaix prefabricat i els camins d'accés al mateix.

MUNICIPIS: CORBINS

INVERSIÓ: 462.924,65 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Romà Infraestructures i Serveis, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Coestecnic, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Icec - Control Qualitat d'Obres, SL


Vídeo

Imatges