ActuacionsMG-16027-L1 Rotonda GI-533 Vilablareix-Aiguaviva

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-05-2019


TÍTOL OBRA: Rotonda GI-533. Vilablareix - Aiguaviva

CLAU: OP. MG-16027-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres, rotonda i ordenació d'accessos a la carretera GI-533, del PK 2+470 al 3+740. Tram: Vilablareix - Aiguaviva. Lot 1 obra civil. Clau: MG-16027-L1

DESCRIPCIÓ: Obres per a millorar la connectivitat de la GI-533 a Vilablareix (Gironès). L’obra inclou la construcció d’una nova rotonda sobre aquesta carretera, que registra en aquest entorn més de 8.400 vehicles diaris, i un vial que enllaçarà amb una rotonda existent al sector del Perelló-Can Pere Màrtir. El vial creuarà el riu Güell mitjançant un pont de 21 metres de longitud. El vial, que tindrà una longitud de 135 metres, estarà format per dos carrils de circulació de 3 metres i una vorera (situada al costat nord) de 4 metres d’amplada per al pas de vianants i un carril bici.

MUNICIPIS: VILABLAREIX

INVERSIÓ: 905.135,81 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: TPF Getinsa Euroestudios, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges