ActuacionsML-10032.A1-L2 Millora Nus a la N-II al tram d'Alcarràs

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 11-11-2019


TÍTOL OBRA: MILL. NUS CTRA. N-II. TRAM: ALCARRÀS

CLAU: OP. ML-10032.A1-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Millora local. Millora de nus. Carretera N-II, PK 452+160, i L-800, PK0+000. Tram: Alcarràs. Lot 2. Senyalització, Abalisament i Desenses.

DESCRIPCIÓ: Construcció d’una rotonda a l’antiga N-II al seu pas per Alcarràs. Aquesta actuació permetrà millorar la canalització dels vehicles i la seguretat viària en l’encreuament entre aquesta via -en aquest àmbit té els noms d’Avinguda de Lleida i Avinguda de Catalunya- i la L-800, coneguda com a Avinguda de Vallmanya i que permet accedir a l’A-2. Lot 2 consisteix en senyalització horitzontal i vertical.

MUNICIPIS: ALCARRÀS

INVERSIÓ: 43.466,32 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Dengvial, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Icec - Control Qualitat d'Obres, SL


Vídeo

Imatges