ActuacionsML-16048-L1 Ordenació cruïlla entre C-26 i L-903

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 28-10-2019


TÍTOL OBRA: CRUÏLLA C-26 I L-903 IVARS DE NOGUERA

CLAU: OP. ML-16048-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Ordenació cruïlla entre les carreteres C-26 i L-903. PK 2+490 de la C-26 i PK0+000 de la L-903. Tram: Ivars de Noguera. Lot 1 Obra Civil. Clau:ML-16048-L1

DESCRIPCIÓ: Obres necessàries per a l’ordenació de la cruïlla existent al PK 2 490 de la carretera C-26 i al PK 0 000 de la carretera L- 903, consistent en el tancament de la rotonda partida actual, així com per a la millora del ferm del pont sobre la Noguera Ribagorçana.

MUNICIPIS: IVARS de NOGUERA

INVERSIÓ: 340.544,52 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Arnó Infraestructuras, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: Consultoria Tecnica Antlia, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges