• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

NB-03114.1-A1-C4 Vial Port-Aeroport
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 22-10-2019


TÍTOL OBRA: VIAL PORT-AEROPORT

CLAU: OC. NB-03114.1-A1-C4

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local. Talussos. Adequació del marge del riu Llobregat adjacent al vial Port-Aeroport. Tram: El Prat de Llobregat. Clau: NB-03114.1-A1-C4

DESCRIPCIÓ: Per a la realització de les obres de construcció dels pilars del viaducte d’aquest vial es va procedir a la creació d’unes penínsules provisionals als dos marges del riu per facilitar els treballs. Un cop finalitzades les obres és necessari desmuntar aquests talussos per recuperar les condicions fluvials anteriors a la seva realització i evitar efectes a llarg termini sobre els calats del riu Llobregat

MUNICIPIS: PRAT DE LLOBREGAT, EL

INVERSIÓ: 122.867,41 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: La Cyca Projects and Services, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Applus Norcontrol, SLU

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Icec - Control Qualitat d'Obres, SL


Vídeo

Imatges