ActuacionsAB-14009.F3.2-L1 Rehabilitació viaductes C58

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 20-01-2020


TÍTOL OBRA: REHABILITACIÓ DELS VIADUCTES DE LA C-58 SOBRE LA BP-1503 I LA RIERA DE PALAU.

CLAU: OP. AB-14009.F3.2-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de rehabilitació dels viaductes de la C-58 sobre BP-1503 i la riera de Palau. Segona actuació. Terrassa. Lot 1. Fase 2: rehabilitació de piles i substitució dels aparells de recolzament. Clau: AB-14009.F3.2-L1

DESCRIPCIÓ: Rehabilitació de les piles dels viaductes de la C-58 sobre la BP-1503 i la Riera de Palau

MUNICIPIS: TERRASSA

INVERSIÓ: 472.687,52 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: FINALITZADA

CONTRACTISTA: Imesapi, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges