ActuacionsXG-15036-L1 Via verda Riells i Viabrea-Breda GI-552

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 25-06-2018


TÍTOL OBRA: VIA VERDA RIELLS I VIABREA-BREDA. GI-552

CLAU: OP. XG-15036-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora local. Via verda. Via ciclista de l'estació de Riells i Viabrea - Breda al nucli de Breda per la carretera GI-552, del PK 2+000 al 4+000. Tram: Riells i Viabrea - Breda. Lot 1:Obra civil. Clau: XG-15036-L1

DESCRIPCIÓ: Via per a vianants i ciclistes que unirà el nucli de Breda amb la estació de Ferrocarril de Riells i Viabrea-Breda. El vial tindrà una longitud d’uns dos quilòmetres i discorrerà sensiblement paral·lel a la carretera GI-552, amb una secció de 3 metres i un paviment granular format per sauló estabilitzat amb calç. Per salvar la riera de Breda, es preveu la construcció d’un pont de 25 metres de longitud i 3,4 metres d’amplada.

MUNICIPIS: RIELLS i VIABREA

INVERSIÓ: 627.142,94 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: En servei

CONTRACTISTA: Construccions Fusté, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Ayesa Enginyeria i Serveis, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM

 

alt


Vídeo

Imatges