• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

ML-16047-L2 Ordenació cruïlla a N-II, pk 496+670
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 01-04-2019


TÍTOL OBRA: ORD. CRUILLA N-II, BELLPUIG D'URGELL

CLAU: OP. ML-16047-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Ordenació cruïlla a la carretera N-II, PK 496+670. Tram: Bellpuig. Lot 2 Senyalització, Abalisament i Defenses. Clau:ML-16047 (Lot2)

DESCRIPCIÓ: Les obres consisteixen en la ordenació de la cruïlla situada al PK 496 670 de la N-II amb la formació d'una nova rotonda tancada en substitució de l'actual nus. Això comporta l'adequació dels vials incidents a la rotonda (aprofitant el màxim les plataformes actuals), definint: -Senyalització horitzontal, senyalització vertical, cartells i defenses

MUNICIPIS: Bellpuig

INVERSIÓ: 64.864,72 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Dengivial, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges