ActuacionsATC-18301 Adequació 2a pl. edifici Agència Tributària Cat

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 31-10-2019


TÍTOL OBRA: ADEQUACIÓ 2ª P EDIFICI T AT BCN

CLAU: OP. ATC-18301

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'adequació planta segona edifici T per a l'ampliació de la seu de l'Agència Tributària de Catalunya a Barcelona. Clau: ATC-18301

DESCRIPCIÓ: Obres d'adequació interior de la planta 2a a l'Edifici d'oficines existent per adequar-lo a les necessitats de l'Agència Tributària de Catalunya.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 562.512,21 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Infraestructuras Trade, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Dosgeuvearquitectura, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Airtificial CW Infraestructures, SLU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Control y Geología, SA

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges