Actuacions



ML-14045.1-A1 Seguretat viària: Viseres antiallaus C-28

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 30-10-2019


TÍTOL OBRA: SEGURETAT VIÀRIA. VISERES ANTIALLAUS C-28. PK 39 550 (RUDA 14).

CLAU: OP. ML-14045.1-A1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat 1. Millora local. Seguretat viària. Viseres antiallaus a la carretera C-28, PK 39+550 (RUDA14). Tram: Baquèira - Vall de Ruda (Naut Aran). Clau: ML-14045.1-A1

DESCRIPCIÓ: Per protegir la carretera C-28 de les allaus RUDA14, es construirà una visera antiallaus de 120m de longitud. Tindrà una paret continua cap al talús situat al marge esquerra, per evitar la caiguda de roques cap a l'interior de l'àrea sota el tauler, i pilars al costat de la vall situat al marge dret. S'aconseguirà un doble objectiu: d'una banda evitar que les allaus afectin la calçada i representin un risc per a la circulació i per l'altra canalitzar la neu de les allaus cap a la llera del riu Ruda.

MUNICIPIS: NAUT ARAN

INVERSIÓ: 1.728.244,95 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Cervós, SA & José Antonio Romero Polo, SAU (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: DENGVIAL, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Red Civil, SLU

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges