ActuacionsTM-04311.1-L1 Intercanviador estació Maragall L-5/L-4

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 14-01-2020


TÍTOL OBRA: PMR INTERCANVIADOR ESTACIÓ MARAGALL L-5/L-4 FMB. LOT 1

CLAU: OP. TM-04311.1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB).

Fase 1. Lot 1 Obra Civil i Instal·lacions. Clau: TM-04311.1-L1

DESCRIPCIÓ: L'obra consisteix en adaptar a persones amb mobilitat reduïda l’intercanviador de Maragall, de les línies 4 i 5 del metro, a Barcelona, que registra més de 26.000 usuaris diaris. Com a principals actuacions inclou la instal·lació d’ascensors i escales mecàniques, la formació d’un vestíbul nou al costat Ronda Guinardó i el recrescut d’andanes. Lot 1: Obra civil i instal·lacions

MUNICIPIS: BARCELONA

INVERSIÓ: 7.311.082,04 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Fcc Construcción, SA & FCC Industrial e Infraestructuras

DIRECCIÓ D'OBRA: Bac Engineering Consultancy Group, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges