ActuacionsINL-10083-L1 Institut Joan Solà

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-06-2018


TÍTOL OBRA: INSTITUT JOAN SOLÀ A TORREFARRERA

CLAU: OP. INL-10083-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Nova construcció de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Lot1 (senseascensor). Clau: INL-10083-L1

DESCRIPCIÓ: Nova construcció Institut 4/2 Joan Solà a Torrefarrera. El conjunt d’edificis per el nou Institut es configuren en planta en forma de L, amb un cos principal longitudinal paral·lel al carrer Corts Catalanes, desenvolupat en planta baixa i 2 plantes superiors, que conté la major part del programa funcional, i perpendicularment a aquest i desenvolupat en planta baixa, un altre volum que conté el gimnàs, els vestidors i la cafeteria. Aquesta configuració dels edificis es situa en el perímetre del solar alliberant espai per la zona de jocs, les tres pistes i la previsió per una futura ampliació del Centre. Superfície construïda: 4.725,00 m2 Superfície urbanitzada exterior per patis i pistes: 5.390 ,00 m2

MUNICIPIS: TORREFARRERA

INVERSIÓ: 4.537.000,01 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Benito Arnó e Hijos, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: RQP Arquitectura SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Planing d'Obres 2004, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: INCOPE

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges