ActuacionsPAT-17108 Rehab. aparc. mercaderies perilloses PI Riuclar

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 02-09-2019


TÍTOL OBRA: REHAB. APARC. MERCAD. PERILLOSES RIUCLAR

CLAU: OP. PC-PAT-17108

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Rehabilitació de l'àrea d'estacionament de vehicles pesants de mercaderies perilloses del PI Riuclar. Tarragona. Clau: PC-PAT-17108

DESCRIPCIÓ: L’obra consisteix en rehabilitar les instal·lacions contra incendis de l'aparcament de vehicles mercaderies perilloses del polígon industrial de Riuclar. Les principals actuacions són: xarxa de distribució d'aigua per protecció contra incendis; detecció de gasos i incendis; dipòsit; separador d'hidrocarburs; canalització de serveis; caseta de control i barreres d'accés; i tanca perimetral.

MUNICIPIS: TARRAGONA

INVERSIÓ: 1.045.633,19 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: UTE ESTACIONAMENT POLÍGON RIUCLAR

DIRECCIÓ D'OBRA: Dopec, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges