ActuacionsTA-08259.A1 Estació d'autobusos de la Bisbal

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-06-2020


TÍTOL OBRA: ESTACIÓ AUTOBUSOS LA BISBAL

CLAU: OP. TA-08259.A1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del Projecte Actualitzat. Nova estació d'autobusosde la Bisbal d'Empordà. Clau: TA-08259.A1

DESCRIPCIÓ: L'obra consisteix en l’execució d’una nova estació d’autobusos al municipi de la Bisbal d’Empordà. Amb una superfície d’uns 3.300 m2. La nova infraestructura constarà d’una gran marquesina que acollirà una petita edificació amb serveis i quatre andanes. A la part exterior, s’habilitarà una zona d’aparcament de turismes.

MUNICIPIS: BISBAL D'EMPORDÀ, LA

INVERSIÓ: 748.751,18 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En servei

CONTRACTISTA: Aglomerats Girona, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E3 Solinteg, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges