ActuacionsTA-07997.A1-L4 Nou carril bus i via ciclista a la C-245

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 13-07-2020


TÍTOL OBRA: NOU CARRIL BUS I VIA CICLISTA A LA C-245 A SANT BOI DE LLOBREGAT

CLAU: OP. TA-07997.A1-L4

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Lot 4. Municipi de Sant Boi de Llobregat. Clau: TA-07997.A1-L4

DESCRIPCIÓ: Implantació d'un nou carril bus i una nova via ciclista al llarg de la carretera C-245, per tal de millorar la mobilitat de la via al seu pas pel municipi de Sant Boi de LLobregat

MUNICIPIS: SANT BOI DE LLOBREGAT

INVERSIÓ: 6.791.581,59 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Bac Engineering Consultancy Group, SL & Cetres Enginyers, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU & TPF Getinsa Euroestudios, SL (UTE)


Vídeo