• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

TA-07997.A1-L3 Nou carril bus i via ciclista a la C-245
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 13-07-2020


TÍTOL OBRA: NOU CARRIL BUS I VIA CICLISTA A LA C-245 A VILADECANS

CLAU: OP. TA-07997.A1-L3

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat. Lot 3. Municipi de Viladecans. Clau: TA-07997.A1-L3

DESCRIPCIÓ: Implantació d'un nou carril bus i una nova via ciclista al llarg de la carretera C-245 per tal de millorar la mobilitat de la via al seu pas pel municipi de Viladecans

MUNICIPIS: VILADECANS

INVERSIÓ: 6.925.479,04 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Lantania, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Bac Engineering Consultancy Group, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU & TPF Getinsa Euroestudios, SL (UTE)


Vídeo

Imatges