ActuacionsTM-11016-L1 PMR intercanviador L1/L3 FMB Plaça Espanya-L1

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-07-2020


TÍTOL OBRA: PMR INTERCANVIADOR L1/L3 FMB PLAÇA ESPANYA - L1

CLAU: OP. TM-11016-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'intercanviador de l'estació de Plaça Espanya (L1 i L3 d'FMB i L8 de FGC). Lot 1 Obra Civil. Clau: TM-11016-L1 

DESCRIPCIÓ: L'actuació general és el condicionament de l'Estació de Plaça Espanya per a PMR's, tant per la L1 com per la L3. En concret a la Línia 1 les actuacions, entre d'altres, seran les següents:

a) Ascensor d'accés Carrer - Vestíbul L1.

b) Ampliació vestíbul sortida C.C. Les Arenes.

c) Substitució de l'actual passera de canvi d?andana per una nova passera adaptada amb dos nous ascensors també adaptats.

A la línia 3 entre d'altres les actuacions son:

a) Ascensor carrer- vestíbul L3.

b) Ampliació actual vestíbul L3

c) Ascensors vestíbul - andanes

d) Recrescut de les andanes de la L3.

També s'adaptarà el passadís de connexió entre les estacions de Línia 1 i Línia 3.


MUNICIPIS: BARCELONA

INVERSIÓ: 6.581.731,36 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Técnica y Proyectos, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges