ActuacionsAB-15032.F3-L1 Nou carril sentit Sud a la C-17

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 28-09-2020


TÍTOL OBRA: C-17 NOU CARRIL SENTIT SUD PARETS DEL VALLÈS - GRANOLLERS

CLAU: OP. AB-15032.F3-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora general. Tercer carril calçada sentit sud a la carretera C-17, del PK 14+700 al 18+700. Tram: Parets del Vallès -Granollers.

Lot1 Obra Civil. Clau: AB-15032.F3-L1

DESCRIPCIÓ: L’objecte del present projecte és projectar l’ampliació de la calçada de la C-17 sentit sud entre l’enllaç de la C-33 i l’enllaç amb la C-155, amb un tercer carril, completant la secció en tot l’àmbit del projecte.

MUNICIPIS: PARETS del VALLÈS

INVERSIÓ: 7.775.782,85 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Rubau, SA & Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Tec-Cuatro, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Control y Geología, SA

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges