ActuacionsAB-14009.F3.2-L2 Rehabilitació viaducte C-58 riera de Palau i BP-1503

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 29-06-2020


TÍTOL OBRA: Rehabilitació viaducte C-58 Pk 20 600 sobre la riera de Palau i BP-1503

CLAU: OP. AB-14009.F3.2-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Millora general. Rehabilitació dels viaductes de la C-58 sobre BP-1503 i la riera de Palau. Segona actuació. Terrassa.

Lot 2: Fase 3: Rehabilitació dels elements del tauler i instal·lació de sistema de drenatge. Clau: AB-14009.F3.2-L2

DESCRIPCIÓ: El lot 2 del projecte de rehabilitació del viaducte de la C-58 sobre la riera de Palau consisteix en la posada a 0 dels elements del tauler dels vànols 3 a 8: bigues pretesades, prelloses i pretil, així com la instal·lació del nou sistema de drenatge del tauler.

MUNICIPIS: TERRASSA

INVERSIÓ: 392.670,98 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Freyssinet, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges