ActuacionsCAP-16239.A CAP Castellbisbal

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 24-08-2020


TÍTOL OBRA: CAP CASTELLBISBAL

CLAU: OP. CAP-16239.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del Projecte actualitzat d'ampliació i reforma CAP Castellbisbal. Clau: CAP-16239.A

DESCRIPCIÓ: L’actuació consisteix en l’ampliació de l’edifici del CAP actual (PB i PPIS), amb un nou volum edificat en el pati abraçat per l’edifici existent i delimitat a sud amb un mur de formigó que conté les terres del Carrer de Les Vinyes. L’edifici ampliació (PB 2PPIS) és paral·lel al volum actual de consultes i separat d’aquest amb un pati de 3m d’amplada que facilitarà la il·luminació i ventilació i resoldrà les evacuacions de l’edifici. L’actuació manté la totalitat de consultes existents, n’amplia el nombre i rehabilita i amplia els espais d’aula d’educació sanitària, àrea d’atenció continuada i recepció. També modifica i amplia el sistema de comunicacions verticals.

MUNICIPIS: CASTELLBISBAL

INVERSIÓ: 1.614.297,65 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Constructora d'Aro, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: LAVIÑA-DE LA VILLA ARQUITECTURA, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Rossell-Giner i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL

alt  alt


Vídeo