ActuacionsOP. SPD-20201 TRONCAL FIBRA ÒPTICA LLAVORSÍ I SORT

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 07-05-2020


TÍTOL OBRA: TRONCAL FIBRA ÒPTICA LLAVORSÍ I SORT

CLAU: OP. SPD-20201

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de desplegament de xarxa troncal de fibra òpticaentre Llavorsí i Sort, 'XT00069a?TRONCAL DE FIBRA ÒPTICA ENTRE LLAVORSÍI SORT'. Clau: SPD-20201

DESCRIPCIÓ: L'obra d'extensió de la troncal de fibra òptica consisteix en la construcció de la canalització, formada per sis tubs de 20 mm de diàmetre, soterrada a la vorada de la carretera a uns 35 cm de profunditat en general. També hi ha curts trams amb diferent tipologia de conducció. Posteriorment per un dels sis conductes s'hi estén el cable que està format per 96 fibres òptiques, que constituirà la troncal des de Llavorsí fins a l'Ajuntament de Sort, donant servei a les diferents poblacions intermitges. Queden lliures cinc conductes com a previsió per futures ampliacions de la xarxa.

MUNICIPIS: Sort, Rialp i Llavorsí

INVERSIÓ: 503.075,92 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Master Plan, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Cubic Estudi D'enginyeria SL

 

alt


Vídeo

Imatges