ActuacionsCMT-17051.A1-L1 Cunetes trepitjables i millora de ferm T-202

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 27-07-2020


TÍTOL OBRA: Cunetes trepitjables i millora de ferm T-202 La Nou de Gaià - Salomó

CLAU: OP. PC-CMT-17051.A1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Cunetes trepitjables, adequació d'elements decontenció de vehicles i millora de ferm a la T-202 del PK 6+370 al 12+040. La Nou de Gaià - Salomó. Lot 1 Obra Civil. Clau:PC-CMT-17051-A1-L1

DESCRIPCIÓ: El projecte en execució consisteix en un seguit d'actuacions dirigides a millorar  la seguretat viària en la carretera T-202, entre Salomó i La Nou de Gaià. En concret  aquestes actuacions són: Ampliació de plataforma en corbes per millorar visibilitat, construcció de cunetes formigonades trepitjables, nova capa de ferm, etc. 


MUNICIPIS: SALOMÓ

INVERSIÓ: 882.873,67 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Tecnologia de Firmes, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Invall, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Red Civil, SLPU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges