ActuacionsRE-13061.2-L2 Reforç de ferm C-12 ente Aldover i Xerta

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 26-10-2020


TÍTOL OBRA: REFORÇ DE FERM C-12 ENTRE ALDOVER I XERTA

CLAU: OP. RE-13061.2-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Reforçament del ferm a la carretera C-12, PK23+500 al 29+400. Tram: Aldover - Xerta. Lot 2 Senyalització, abalisament i defenses. Clau: RE-13061.2-L2

DESCRIPCIÓ: Reforç de ferm de la carretera C-12 del PK 23 500 al 29 400. Tram: Aldover – Xerta.

MUNICIPIS: Aldover

INVERSIÓ: 122.972,95 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Segusenyal, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Dengvial, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Acticlic Enginyeria, Sociedad Civil Professional

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges