ActuacionsRL-08009-A1-L1 Millora ferm i drenatge C-462

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 11-05-2020


TÍTOL OBRA: MILLORA FERM I DRENATGE C-462. ADRAEN - LV-4008. L1 OBRA CIVIL

CLAU: OP. RL-08009-A1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Ferm. Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal. Carretera C-462 del PK 67+474 al 81+969. Tram: Adraén (la Vansa i Fórnols) - cruïlla d'Ortedó, amb la LV-4008 (Alàs i Cerc). Lot 1 Obra Civil. Clau: RL-08009-A1-L1

DESCRIPCIÓ: L’obra consisteix en el reforç del ferm i millora del drenatge longitudinal de la carretera C-462 del Pk 68 810 al Pk 83 185. La solució pel reforçament del ferm consistirà en dur a terme tres actuacions: reparació de flonjalls, posteriorment una capa de regularització i desprès es realitzarà el reforç a tot el llarg de la carretera. Les actuacions a dur a terme per millorar el drenatge de la carretera consistiran en la construcció de cunetes revestides de formigó amb tub dren amb material filtrant i geotèxtil en les zones en desmunt.

MUNICIPIS: VANSA I FÓRNOLS, LA

INVERSIÓ: 2.335.873,95 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Arnó Infraestructuras, SLU & José Antonio Romero Polo, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Certel Consultores, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ángel Gonzalo i López

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges