ActuacionsXC-10020.2 Via ciclista del Ter

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 05-10-2020


TÍTOL OBRA: VIA CICLISTA DEL TER

CLAU: OP. XC-10020.2.2-AA-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Via ciclista del Ter. Del camí el Pont del Reixaca Llanars. Subtram: Pont de Perella-Sant Pau de Segúries. Lot 1 ObraCivil. Clau: XC-10020.2.2-L1

DESCRIPCIÓ: En aquest projecte es preveu la construcció entre Sant Joan de les Abadesses i St. Pau de Segúries, amb una longitud total d’aproximadament 2,58 km. L’actuació inclou la construcció de la nova via verda, la construcció de quatre estructures metàl·liques, diferents trams de mur de contenció de terres, la col·locació de la senyalització vertical i la senyalització horitzontal necessària.

MUNICIPIS: SANT PAU de SEGÚRIES

INVERSIÓ: 1.193.621,15 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Aquambiente, servicios para el Sector del Agua, SAU &

DIRECCIÓ D'OBRA: Piñol Sanjaume, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges