ActuacionsXB-14019-L1 Prolongació Avda Països Catalans

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 22-09-2020


TÍTOL OBRA: Prolongació Avda Països Cat. Manresa

CLAU: OP. XB-14019-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de prolongació de l'Avinguda Països Catalans entrel a carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Lot 1 Obra Civil. Clau: XB-14019-L1

DESCRIPCIÓ: Construcció d’un nou vial urbà de connexió entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba, a Manresa. Tot i que en el planejament aquest nou vial és de dues calçades, en el present projecte només s’han definit les obres de construcció de la calçada esquerra (en el sentit ctra. Viladordis plaça de Prat de la Riba). Per tant les obres en el present projecte definides corresponen a la 1a fase del nou vial previst. Aquest lot inclou tota l'obra a excepció de les feines de senyalització, defenses i abalisament. 

MUNICIPIS: MANRESA

INVERSIÓ: 3.427.110,17 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Ingeniería, Gestión y Consultoría Barcelona, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges