ActuacionsCAP-17263-L1 CAP Navarcles

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-06-2020


TÍTOL OBRA: CAP NAVARCLES

CLAU: OP. CAP-17263-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del Centre d'atencó primària de Navarcles. Lot 1Arquitectura i instal·lacions. Clau: CAP-17263-L1

DESCRIPCIÓ: L'edifici es desenvolupa en planta baixa amb accés des de un porxo. L'accés a l'edifici es separa 35m del carrer, deixant espai per plaça/parc i aparcament. Volumetricament l'edifici s'enten com una coberta pesada amb una alta component horitzontal, façanes de formigó (texturat i vist) combinades amb gelosia vertical ceràmica. El programa es distribueix a banda i banda d'una franja central formada per sala d'espera i un pati que permet iluminar la zona més interior. El Lot 1 inclou les obres d'arquitectura i instal·lacions del CAP.

MUNICIPIS: NAVARCLES

INVERSIÓ: 1.651.870,00 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Contratas Vilor, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Valor - Llimós arquitectura

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Francesc Xairó i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA

alt  alt


Vídeo

Imatges