ActuacionsCAP-17263-L2 CAP Navarcles

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 22-10-2020


TÍTOL OBRA: CAP NAVARCLES

CLAU: OP. CAP-17263-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del Centre d'atencó primària de Navarcles. Lot 2Urbanització dels espais exteriors. Clau: CAP-17263-L2

DESCRIPCIÓ: Les obres incloses en el LOT 2 correponen a la urbanització dels espais exteriors del del nou CAP de Navarcles: elements de tancaments i protecció, sanejament, enllumenat i pavimentació.

MUNICIPIS: NAVARCLES

INVERSIÓ: 90.535,87 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Contratas Vilor, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Valor - Llimós arquitectura

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Francesc Xairó i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA

alt  alt


Vídeo