ActuacionsCAP-17280-L1 Nou CAP del Papiol

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 10-05-2021


TÍTOL OBRA: CAP DEL PAPIOL

CLAU: OP. CAP-17280-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Construcció del nou Centre d'Atenció Primària El Papiol.

Lot1 Arquitectura i Estructura. Clau: CAP-17280-L1

DESCRIPCIÓ: L’edifici del nou CAP ocupa un solar delimitat per tres carrers i una plaça. Per tant és un edifici aïllat que es desenvolupa en PB i P1 i un volum tècnic a la P2. L’accés és pel Carrer Doctor Trueta cantonada amb la placeta. L’edifici disposa d’una àrea pel personal del SEM i a part de la P1 és espai previst per futures consultes. Constructivament destaca la solució de fonamentació profunda (micropilons) per les característiques del sòl, d’argiles amb grau d’expansivitat mig / alt. L’estructura és de formigó i façanes d’acabat amb obra vista. La superfície total construïda és de 726m2. En el Lot 1 s’inclou l’obra d’estructura i arquitectura. En el Lot 2 s’inclouen les instal·lacions del nou CAP.

MUNICIPIS: PAPIOL, EL

INVERSIÓ: 901.406,67 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Edificacions i Reparacions Tarraco, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: HECTOR JALA IRIGOYEN I ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS ARQUITECTES, S.L.P. U.T.E

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Grup Nou Arquitectura i Gestió, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: BSP Servicios de Consultoría Técnica, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU

alt  alt


Vídeo

Imatges