ActuacionsCAP-17268 Ampliació CAP Roquetes

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-02-2021


TÍTOL OBRA: AMPLIACIÓ CAP ROQUETES SANT PERE RIBES

CLAU: OP. CAP-17268

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Ampliació CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes. Clau: CAP-17268

DESCRIPCIÓ: L'actuació consisteix en la reforma de l'edifici del CAP existent en funcionament (PB P1 i instal·lacions a PS i COB) i l'ampliació incorporant els espais corresponents a l'antic Casal d'Avis (PB), amb l'objectiu de disposar del CAP ocupant tota la PB i P1 existents. L'actuació permet passar de 13 consultes actuals a 21 consultes i àrea atenció no programada ampliada amb 4 boxes. L'obra es desenvolupa en tres fases:

Fase 1: condicionament dels espais de l'ampliació i nou espai instal·lacions (COB);

Fase 2: espais ampliació en funcionament i es fa la reforma dels espais CAP actual;

Fase 3: obres a 'entrada provisional' (F1): sala treball, educ sanitària i vestidor i magatzem definitius.

MUNICIPIS: SANT PERE de RIBES

INVERSIÓ: 2.618.044,58 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Garcia Riera, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Pérez Piñana Arquitectes, SCP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo