ActuacionsCAP-17240-L1 Nou CAP Can Llong

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 16-09-2020


TÍTOL OBRA: CAP CAN LLONG SABADELL

CLAU: OP. CAP-17240-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Nova construcció CAP Can Llong, a Sabadell.

Lot1 Arquitectura i Instal·lacions. Clau: CAP-17240-L1

DESCRIPCIÓ: El nou CAP s'ubica al costat de la masia de Can Llong. L'edifici es separa dels límits de la parcel·la, a l'accés per l'avinguda Europa, ampliant-se la vorera per esdevenir una petita plaça d'accés. L'edifici és la suma de 4 volums que contenen el programa: zona polivalent, zona de treball intern i consultoris. El volum d'accés té doble alçada per permetre ocultar les instal·lacions de coberta i alhora actuar de fita per mostrar l'accés. El Lot 1 inclou les obres d'arquitectura i instal·lacions.

MUNICIPIS: SABADELL

INVERSIÓ: 1.589.985,00 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Contratas Vilor, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Comas-Pont Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Rossell-Giner i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA

alt  alt


Vídeo

Imatges