ActuacionsHHB-15356-C1.A Consultes Maternoinfantil del Vall d'Hebrón

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 20-10-2020


TÍTOL OBRA: CONSULTA MATERNO INFANTIL VALL HEBRON

CLAU: OC. HHB-15356-C1.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Redacció del projecte complementari núm. 1 actualitzat de les obres del nou accés a l'ambulatori i reforma de la planta soterrani per a Consultes Externes de l'Àrea Materno-Infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Clau: HHB-15356-C1.A

DESCRIPCIÓ: L'obra consisteix en la reforma dels antics laboratoris per reconvertir l'espai en la nova radiologia de CCEE de materno infantil a l'Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona.

MUNICIPIS: BARCELONA

INVERSIÓ: 992.941,55 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Bosch Pascual, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: JIZ arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Rossell-Giner i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL

alt  alt


Vídeo

Imatges