ActuacionsCAP-17237.A CAP de Riells i Viabrea

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 21-05-2020


TÍTOL OBRA: CAP RIELLS I VIABREA

CLAU: OP. CAP-17237.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat nova construcció CAP Riells i Viabrea. Clau: CAP-17237.A

DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un edifici en forma d'U resikt anb dyes barres de PB amb un volum en planta primera que acull les instal·lacions. S'utilitza un sistema estructural de fusta en tot l'edifici a exepció del volum d'instal·lacions que es resol amb estructura metàl·lica.

MUNICIPIS: RIELLS i VIABREA

INVERSIÓ: 998.831,80 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Micaló - Ramió, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: Comas-Pont Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Rossell-Giner i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: TPF Getinsa Euroestudios, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL

alt  alt


Vídeo

Imatges