ActuacionsOP. SPD-20206 Xarxa fibra òptica El Vendrell - Valls

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 25-05-2020


TÍTOL OBRA: Xarxa fibra òptica El Vendrell-Valls

CLAU: OP. SPD-20206

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre El Vendrell i Valls. Clau: SPD-20206

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de Fibra òptica entre el Vendrell i Valls, inclòs zona urbana de El Vendrell.

MUNICIPIS: VENDRELL, EL

INVERSIÓ: 490.727,55 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: Executada

CONTRACTISTA: FOC, Fibra y Sistemas, SL.

DIRECCIÓ D'OBRA: Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Incope Consultores, SL


alt