ActuacionsOP. SPD-20209 Xarxa fibra òptica Súria-Solsona

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 08-05-2020


TÍTOL OBRA: Xarxa fibra òptica Súria-Solsona

CLAU: OP. SPD-20209-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Súria i Solsona. Lot 1, tram troncal Súria - Cardona i tram troncal urbà de Cardona. Clau: SPD-20209-L1

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de fibra òptica en Súria i Cardona

MUNICIPIS: Súria, Sant Mateu del Bages, Navàs, Pinós i Cardona.

INVERSIÓ: 607.911,24 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Elecnor, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Cubic Estudi D'enginyeria SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Control y Geología, SA

*****************************************************

TÍTOL OBRA: Xarxa fibra òptica Súria-Solsona

CLAU: OP. SPD-20209-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Súria i Solsona. Lot 2, tram troncal Cardona - Solsona i tram troncal urbà de Solsona. Clau: SPD-20209-L2

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de fibra òptica en Cardona i Solsona

MUNICIPIS: Cardona, Clariana de Cardener, Riner, Olius i Solsona.

INVERSIÓ: 535.248,70 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Elecnor, SA

DIRECCIÓ D’OBRA: Cubic Estudi D'enginyeria SL 

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Control y Geología, SA 

 

alt


Vídeo

Imatges