ActuacionsOP. SPD-20210 Xarxa fibra òptica Bagà - Puigcerdà

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 08-05-2020


TÍTOL OBRA: Xarxa fibra òptica Bagà-Puigcerdà

CLAU: OP. SPD-20210-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de xarxa de fibra òptica, tram Bagà – Puigcerdà. Lot 1, tram troncal Bagà - Queixans i pels trams troncals urbans de Bagà i Alp. Clau: SPD-20210-L1

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de fibra òptica entre Bagà i Queixans

MUNICIPIS: Bagà, Guardiola de Berguedà, Riu de Cerdanya, Urús, Das, Alp i Fontanals de Cerdanya.

INVERSIÓ: 853.785,01 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Cobra, Instalaciones y Servicios, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Pau Busquets Gil

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E-scentia Global, SL

***********************************************************

TÍTOL OBRA: Xarxa fibra òptica Bagà-Puigcerdà

CLAU: OP. SPD-20210-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres xarxa de fibra òptica, tram Bagà - Puigcerdà. Lot 2 tram troncal Queixans - Puigcerdà i pel tram troncal urbà de Puigcerdà. Clau: SPD-20210-L2

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de fibra òptica entre Queixans i Puigcerdà

MUNICIPIS: Fontanals de cerdanya, Bolvir i Puigcerdà

INVERSIÓ: 281.768,75 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Cobra, Instalaciones y Servicios, SA

DIRECCIÓ D’OBRA: Pau Busquets Gil

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E-scentia Global, SL