ActuacionsOP. SPD-20211 Xarxa fibra òptica Tortosa - Gandesa

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 08-05-2020


TÍTOL OBRA:Xarxa fibra òptica Tortosa-Gandesa

CLAU: OP. SPD-20211-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres Desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Tortosa i Gandesa. Lot 2, pel tram troncal Xerta - Benifallet. Clau: SPD-20211

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de Fibra Òptica entre Tortosa i Gandesa. Tram: Tortosa - Xerta.

MUNICIPIS: Tortosa, Aldover, Xertat

INVERSIÓ: 391.830,39 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: ADTEL Sistemas de Telecomunicación, SL

DIRECCIÓ D’OBRA: EMPREN, Solucions Integrals per a l'empresa, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

***********************************************************

CLAU: OP. SPD-20211-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres Desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Tortosa i Gandesa. Lot 2, pel tram troncal Xerta - Benifallet. Clau: SPD-20211

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de Fibra Òptica entre Tortosa i Gandesa. Tram: Xerta - Benifallet.

MUNICIPIS: Xerta, Benifallet

INVERSIÓ: 300.733,98 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: ADTEL Sistemas de Telecomunicación, SL

DIRECCIÓ D’OBRA: EMPREN, Solucions Integrals per a l'empresa, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

*********************************************************** 

CLAU: OP. SPD-20211-L3

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres, Desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Tortosa i Gandesa. Lot 3, pel tram troncal Benifallet - Gandesa. Clau: SPD-20211

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de Fibra Òptica entre Tortosa i Gandesa. Tram: Benifallet - Gandesa.

MUNICIPIS: Bebifallet, El Pinell de Brai, Gandesa

INVERSIÓ: 397.412,97 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: FOC, Fibra y Sistemas, SL.

DIRECCIÓ D’OBRA: EMPREN, Solucions Integrals per a l'empresa, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

 

alt


Vídeo

Imatges