ActuacionsOP. SPD-20212 Xarxa fibra òptica Valls - Montblanc

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 08-05-2020


TÍTOL OBRA: Xarxa fibra òptica Valls - Montblanc

CLAU: OP. SPD-20212-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Valls i Montblanc. Lot 1, pel tram troncal Valls a Picamoixons Clau: SPD-20212-L1

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de Fibra Òptica entre Montblanc i Picamoixons.

MUNICIPIS: Montblanc i Valls

INVERSIÓ: 548.744,59 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: Executada

CONTRACTISTA: Constructora de Calaf, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Safekit, SL

***********************************************************

TÍTOL OBRA:Xarxa fibra òptica Valls-Montblanc

CLAU: OP. SPD-20212-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres Desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Valls i Montblanc. Lot 2, pel tram troncal Picamoixons - Montblanc. Clau: SPD-20212-L2

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de Fibra Òptica entre Picamoixons i Valls.

MUNICIPIS: Valls

INVERSIÓ: 548.744,59 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L’OBRA: Executada

CONTRACTISTA: Constructora de Calaf, SAU

DIRECCIÓ D’OBRA: Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Safekit, SL

**************************************************** 

TÍTOL OBRA:Xarxa fibra òptica Valls-Montblanc

CLAU: OP. SPD-20212-L3

TÍTOL TÈCNIC DE L’OBRA: Execució de les obres Desplegament de xarxa troncal de fibra òptica entre Valls i Montblanc. Lot 3, pel tram troncal urbà de Montblanc. Clau: SPD-20212-L3

DESCRIPCIÓ: Canalització i estesa de xarxa de Fibra Òptica a la zona urbana de Montblanc.

MUNICIPIS: Montblanc

INVERSIÓ: 548.744,59 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

ESTAT DE L’OBRA: Executada

CONTRACTISTA: Constructora de Calaf, SAU

DIRECCIÓ D’OBRA: Enginyers i Arquitectes, Consultors d'Obres i Muntatges, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Safekit, SL

  

 

alt