ActuacionsOP. PNT-17278-L2 Nova construcció Escola Teresa Godes

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 28-02-2022


TÍTOL OBRA: Nova construcció Escola Teresa Godes

CLAU: OP. PNT-17278-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres nova construcció escola 7 unitats + 2 aules a l'Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell (Baix Penedès). Lot 2 Urbanització exterior. Clau: PNT-17278-L2

DESCRIPCIÓ: Urbanització exterior corresponent a la Nova construcció escola 7 unitats 2 aules a l’Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell (Baix Penedès)

MUNICIPIS: MONTMELL, EL

INVERSIÓ: 104.125,11 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Bosch Pascual, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Ferran Pelegrina i Associats, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Assistència de Coordinació de Seguretat, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges