ActuacionsOP. CGM-17251 RAM RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ESGOTADES

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 11-02-2020


TÍTOL OBRA: RAM RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ESGOTADES

CLAU: OP. CGM-17251

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres RAM renovació d'instal·lacions esgotades (calderes, incendis, i SAI's) a diverses comissaries i renovació de màquines de clima i millores funcionals a Barcelona - Les Corts. Clau: CGM-17251

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 558.544,73 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Gestión Integral de Instalaciones, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Juli Cortés i Associats, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Carles Giner i Palacín

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges