ActuacionsOP. JJB-15301.A Reforma edifici judicial c/ Prim a Badal

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 08-11-2021


TÍTOL OBRA: Reforma edifici judicial c/ Prim a Badal

CLAU: OP. JJB-15301.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat d'executiu de la reforma de l'edifici judicial carrer Prim, a Badalona. Clau: JJB-15301

DESCRIPCIÓ: Obra de rehabilitació del Jutjat de Badalona per l'obtenció de la llicència ambiental que contempla les següents actuacions: Adequació funcional dels jutjats, projecte d’instal·lacions per adequar les actuals instal·lacions de climatització, baixa tensió i contra incendis, diagnosi i resolució de l’origen de les filtracions d’aigua per diverses part de l’edifici, adequació d’un office, Instal·lació de sistema CCTV, col·locació de línies de vida, rehabilitació de la façana i substitució de les fusteries.

MUNICIPIS: Badalona

INVERSIÓ: 2.710.183,95 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Vesta Rehabilitación, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Seguí Arquitectura, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Integral Archiconsult, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sinergia Total, SL

CONTROL DE QUALITAT:


alt alt


Vídeo