• Català
  • |
  • Castellano

Qui som / BIM

La metodologia BIM consisteix en l’elaboració d’un model virtual en tres dimensions de l’obra, en el qual s’integra tota la informació gràfica, econòmica i temporal d’aquesta. Tots els agents treballen en el mateix model, de manera que l’actualització és automàtica i el model està en constant evolució i emmagatzema tota la informació que permetrà operar durant les diferents fases del cicle de vida de l’equipament.

Aquesta metodologia permet fer simulacions del procés de construcció que permet identificar eventuals disfuncions que es poden produir durant l’execució de les obres, de forma que en la fase de disseny ja es poden adoptar les mesures adequades per evitar-les.

Infraestructures.cat, va començar a aplicar la metodologia BIM en els seus projectes des de l’any 2013, en que va licitar el primer projecte amb aquesta metodologia, l’Institut Lluís Recasens a Molins de Rei.

Fins avui s’han licitat més de 60 projectes en que s’ha aplicat aquesta metodologia, aquests projectes són de diferents equipaments d’Edificació i darrerament també ha començat la implantació en projectes d’Obra Civil.

El desenvolupament en aquests anys de l’aplicació d’aquesta metodologia ens ha permès adquirir la suficient experiència i coneixements per publicar la “Guia BIM per a la Gestió de Projectes i Obres”.

Aquesta guia és una declaració d’intencions i caldrà desenvolupar-la, a partir dels manuals específics d’us, que es publicaran gradualment. Com s’esmenta en la mateixa guia, es tracta d’un document col·laboratiu en la seva primera fase de desenvolupament i per tant està oberta a la consideració de qualsevol proposta de modificació i/o millora suggerida per les parts que intervenen en el procés constructiu de qualsevol equipament i infraestructura.

La publicació de la Guia BIM per a la gestió de projectes i obres, és una eina per assolir l’eficiència en la gestió, fomentar el treball col.laboratiu com a millora del sector de la Construcció, millorar la transferència d’informació entre tots els agents i recolzar l’agenda mediambiental i de sostenibilitat.

Per tot l’exposat anteriorment, us volem animar i fer partícips d’aquesta nova etapa que endeguem, una nova etapa que establirà un nou paradigma en les relacions de tots els actors que col·laborem en la gestió, creació, construcció i explotació dels nostres equipaments públics i de les nostres infraestructures.

Barcelona, 16 de maig de 2017
Joan Jaume i Oms

President d´Infraestructures de la Generalitat de Catalunya