Notícies

  

19/04/2021

Rehabilitació i millora del pont de la C-252 a Verges

Infraestructures.cat per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres de millora del pont de la C-252 sobre el riu Ter a Verges, per un import de 3,4 MEUR. Aquesta actuació consisteix en la rehabilitació integral de l’estructura, així com en el seu eixamplament per habilitar espai per al pas de vianants i ciclistes. Els treballs començaran a finals d’aquesta primavera i tindran un termini d’execució previst de sis mesos. Aquesta obra s’emmarca en les actuacions que el Departament està desenvolupant per a la millora de les carreteres del Baix Ter.

El pont de la C-252 sobre el Ter a Verges data dels anys 40 del segle XX. Té una longitud d’uns 420 metres i està constituït per set trams que constituïen el pas pròpiament dit (tram central) i per deu trams d’acompanyament a cada costat (trams laterals), addicionats posteriorment per tal d’assolir la gran capacitat de desguàs necessària en els períodes d'avinguda.

Pel que fa a la rehabilitació de l’estructura, els treballs inclouran, principalment:

  • Rehabilitació del tauler
  • Reforç de les fonamentacions
  • Reposició de recolzaments
  • Execució de juntes
  • Millora de desguassos
  • Millora del sistema de contenció
  • Rehabilitació del ferm

Així mateix, s’eixamplarà la vorera del costat est (aigües avall) per a permetre el pas en condicions de seguretat tant de vianants com de ciclistes. Aquesta ampliació de la vorera, fins assolir 1,5 metres d’amplada, s’efectuarà mitjançant una estructura metàl·lica en voladís. Per a donar-hi continuïtat, es preveu formar una berma d’1,8 metres d’amplada fins a La Mota i el camí del Mas Badia.

Nou semàfor a la travessera

D’altra banda, també a la C-252 al seu pas per Verges, s’ha impulsat la instal·lació d’un semàfor a l’encreuament amb el carrer del Canonge Iglesias, per a millorar la seguretat i la canalització del trànsit. Així, ha iniciat la licitació dels treballs corresponents, per un import de prop de 133.000 euros. Es preveu que l’obra comenci a finals d’aquesta primavera i tingui un termini d’execució de dos mesos.