Notícies

  

03/05/2021

Obres de millora de la T-202 a Salomó

Les obres que Infraestructures.cat per encàrrec del Departament està duent a terme per a millorar la carretera T-202, està en la seva recta final i suposarà una inversió d’1,5 milions d’euros. Es preveu que els treballs concloguin aquest estiu.

Aquesta obra permetrà afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció en aquesta carretera, que presenta un traçat força sinuós i té una amplada de 5 metres sense berma. Els treballs abasten el tram de 5,7 quilòmetres de la T-202, des del sud del nucli urbà de Salomó, passant per Vespella de Gaià, fins al nord del nucli urbà de la Nou de Gaià.

Les principals millores incloses són:

Millora del ferm amb l'estesa d'una capa de reforç.

Construcció de cunetes formigonades trepitjables, que permeten donar un sobreample a la carretera i afavorir el creuament de vehicles, tot millorant la seguretat viària. En total, s’han previst més de 5.300 metres lineals d’aquesta cuneta.

Excavació del talús al marge de la carretera i ampliació de la pavimentació en aquestes zones per a millorar la visibilitat en diferents revolts. Per a millorar la visibilitat en algun punt al pas de la carretera pel terme de Salomó, també s’actua en la vegetació. En total, s’actua en prop d’una vintena de revolts.

Millora del drenatge.

Adequació de les barreres de seguretat, amb la instal·lació d’elements de protecció per a motoristes en els trams on és necessari, i de l’abalisament

Construcció d'un camí per a vianants i ciclistes de fins a 3 metres d'amplada, en un tram de la carretera al seu pas pel terme de Salomó.

Programa de pavimentació de cunetes

Aquesta obra s’emmarca en un programa de pavimentació de cunetes que s’està desenvolupant en diverses carreteres del Camp de Tarragona, per a millorar la seguretat i la comoditat en la conducció. Així mateix, els treballs, en funció dels casos, es complementen amb la millora del ferm i la renovació de les barreres de seguretat. Al Tarragonès, estan també incloses la T-204, entre Salomó i Montferri, i la T-214, entre la Riera de Gaià i Altafulla.